Tindakan tegas seperti lucut kerakyatan kepada ‘Pengkhianat Tanah Rizab Melayu’

Writen by PEMBELA — February 2, 2021 — 0 comment

Tuliskan maklum balas atau komentar

You should or account to post comment.